,,Radość współistnienia” lub ,,Czy te oczy mogą kłamać”